Jsou však pro lidi a firmy opravdu přínosné dog-friendly kanceláře nebo lístky do divadla? Petr Kadidlo, Managing Partner společnosti LIN & Partners, vidí cestu jinde. V rozhovoru popisuje řešení: revoluční nástroj ELA (zkratka anglického názvu Employee Life Assistant), který, dle jeho slov, komplexně řeší jak potřeby zaměstnanců, tak zaměstnavatele.

Jakým způsobem se ELA dostala do České republiky?

ELA je po mnoho dekád celosvětově působící nástroj. Kořeny má ve Spojených státech. My jsme načerpali zkušenost v zahraničí a požádali o udělení licence pro ČR a Slovensko, což se podařilo. Trvalo nám několik let dokázat, že jsme dostáli standardům, potřebným k udělení licence a dnes zde působíme již šest let.

Většina lidí si pod zaměstnaneckými službami nebo benefity představuje zkrácenou pracovní dobu, sportovní permanentky nebo vstupenky zdarma. To, co přináší ELA, není takto snadno uchopitelné. Vysvětlete, co poskytuje zaměstnancům?

ELA, na rozdíl od všech benefitů, které přinášejí diskutabilní uspokojení nějaké potřeby, je úplně o něčem jiném. ELA pomáhá sejmout břemeno a stresy každodenního života, které si každý člověk i s rodinou nese.

Ilustrační foto.
Role účetních a finančních expertů ve firmách se mění

Můžete uvést konkrétní příklad?

Uvedu často se vyskytující příklad ze života, a to je rozvodová situace. Je to jedna ze dvou nejtěžších situací v životě člověka. Člověku se zbortí svět, ztratí smysl života, jistoty. Obzvlášť pokud jsou ve vztahu děti, život se kompletně změní všem. V takové situaci opravdu nepomohou lístky do sauny nebo divadla, ani kratší pracovní doba. V takové situaci – a nejenom v ní, ale v tisících dalších – nastupuje ELA, neboli realizační tým špičkových odborníků, který se postaví za člověka. Ten pak na to není sám. Úkolem týmu je převzít toto břemeno a řešit vše až do úplného vyřešení.

Co to znamená „celý tým“?

Znamená to, že zaměstnanec nedostane k dispozici pouze právníka. Navíc zaměstnancem soukromě najatý samotný právník by měl tendenci spor vyostřit. V ELA dostane k dispozici psychology, mediátory, pak také právníky, odborníky na zdraví a tito všichni navzájem spolupracují. Je tedy velmi důležité, že se odborníci chopí problému komplexně a společně a nehraje si každý sám na svém písečku. Hledají řešení, které je pro člověka nejlepší. Stres, spojený s rozvodem či jakoukoliv jinou těžší životní situací, se somatizuje. V týmu jsou proto také odborníci na zdravou výživu, mediátoři, zmiňovaní psychologové ale i odborníci na finance a finanční problémy, zajišťující též finanční gramotnost.

Jak vůbec s ELA odborníky zaměstnanci komunikují?

Každý zaměstnanec dostane svůj osobní diskrétní ELA kód, pod kterým si využívá službu ELA. Vše je naprosto anonymní a zaměstnavatel nikdy nedostane přístup k údajům zaměstnanců. Zaměstnanci se nikdy nepředstavují. Oni, i členové jejich nejbližší rodiny, uvádějí pouze tento kód. Kontakt probíhá telefonicky nebo e-mailem. Diskrétnost a ochrana informací jsou pro nás prioritou a standardem, který musíme dodržovat. Naši experti jsou kromě profesionální etiky vázáni hrozbou vysoké pokuty, pokud by cokoliv porušili.

Znamená to, že ELA mohou využívat i členové rodiny?

Ano. Filozofie ELA je taková, že problém například mého dítěte je i mým problémem. Problém mé rodiny je můj problém.

Proč by měl zaměstnavatel chtít řešit osobní problémy zaměstnanců jako je například rozvod?

Je to velmi prozaické. Stabilní zaměstnanec znamená obrovský ekonomický přínos pro zaměstnavatele. Když bude mít zaměstnance, který se potácí v rozvodové situaci sám, který kolabuje několikrát denně, nebo do práce ani nedorazí, nebo nakonec dá výpověď, či ji dostane, takový zaměstnanec má velmi nízkou až nulovou hodnotu pro firmu. V případě služby ELA je tento zaměstnanec uchopen týmem ELA, stabilizován a jeho problémy jsou řešeny. Tím se stabilizuje jeho výkon.

Jak často a kdy může zaměstnanec ELA tým kontaktovat?

Telefonické linky fungují nepřetržitě, čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Tým čítá přes dva tisíce odborníků.

Přináší nějaký užitek ELA i těm zaměstnancům, kteří momentálně neřeší žádný problém a mají, řekněme, klidné období?

ELA není jen o rozvodu nebo vyhraněných situacích. Je o každodenním životě. ELA pomáhá řešit i banální věci, jako je výběr školy pro dítě. Nebo pokud dítě odmítá chodit do školky, školy. V horším případě prochází dětskou šikanou. Spousta rodičů řeší také různé vývojové vady, poruchy koncentrace. Každý má nějaké malé nebo větší trápení. Zestárnou nám rodiče, postihují nás různé civilizační nemoci. Vyvstanou otázky asistence – jak sehnat příspěvky nebo dokonce asistenty.

Tereza Korejzová je máma tří dětí, podnikatelka a žena, která kromě práce, péče o děti a domácnost chová koně. Od malička ví, co chce a také si za tím jde. Koně jsou její celoživotní láska, kterou si zpočátku musela vydobýt, ale dnes ji sdílí už i se svým
Tereza podniká, pečuje o tři děti a chová koně

Mohl byste shrnout základní oblasti, ve kterých ELA funguje?

Je pět základních oblastí a každá z nich má další velmi úzké specializace, abychom pokryli celý život člověka. Základní oblasti jsou psychologie, právo, mediace, finanční asistence a výživové a zdravotní poradenství, tedy zdravý životní styl. Základem ovšem je, že tyto oblasti a skupiny, poskytující služby, jsou navzájem propojené. Řeší všechny problémy celistvě a společně. Klíčová je pak úzká specializace v každé z pěti oblastí, například máme odborníky od dětských psychologů po onkopsychology, od trestního práva až po občanské právo.

Kromě zmíněné výkonnosti jste mluvil o výhodách pro zaměstnance. Co zaměstnavatelé?

Přínos pro management je ten, že jim ELA usnadní dosahování jejich cílů, dlouhodobých i krátkodobých. Přínos pro firmu samotnou spočívá v kompletním zlepšení ekonomické situace. Dnem implementace začne ELA zastavovat finanční ztráty způsobované zaměstnanci. Souvisí to s uvedenou výkonností, s nestabilitou jejich výkonnosti, motivovaností, angažovaností, mírou zmetkovosti (vystresovaný člověk dělá chyby), mírou absencí, ať už z důvodu nutnosti vyhledávat různé odborníky, nebo z důvodu úrazovosti či nemocnosti, protože stres nemocnost zvyšuje. Tato služba snímá stres z člověka a stres = snížená imunita, zvýšená nemocnost a úrazovost. Je to vlastně vše o selské logice.

Které společnosti v Česku už ELA využívají?

Zmíním jen některé, jako je Iveco, Česká spořitelna, Hella Autotechnik, CCC, Aisan či zdravotnická zařízení, např. Nemocnice Šumperk/MAPO Group a mnoho dalších zaměstnavatelů všech velikostí, kteří mají progresívní myšlení a kterým skutečně záleží na svých zaměstnancích a na své ekonomice. Naši klienti jsou ze všech oborů, od státního sektoru až po výrobu. ELA totiž funguje stejně efektivně napříč všemi sektory. Každý zaměstnavatel, poskytující službu ELA, navíc od nás obdrží prestižní certifikát Humane Employer (humánní zaměstnavatel), což výrazně buduje jeho reputaci a atraktivitu na trhu práce.

Služby zdarma většinou nepůsobí důvěryhodně. Jsou ELA odborníci opravdu kvalifikovaní a erudovaní?

Jsme výhradním zástupcem služby i mezinárodní asociace pro tento region. Musíme tedy splňovat mnoho mezinárodních standardů. Jakýkoliv náš pracovník musí být nejprve schválen asociací. Každého nám pak kvartálně auditují. Je to souhrn mnoha standardů, které nikdo jiný v ČR a na Slovensku, vyjma ELA, nesplňuje. Ta role je velmi náročná, ale pro klienty a jejich zaměstnance je to záruka kvality, bezpečnosti i erudice.

Kateřina Kopecká.
Práce v reklamní agentuře ji nebavila. Splnila si sen založením vlastní firmy