Otevřeně hovoří o současných problémech trhu práce Michal Blaschke, vedoucí odboru zprostředkování Úřadu práce v Ústí nad Orlicí.

Konec roku 2008 s sebou přinesl další propouštění a ukončení mnoha smluv na dobu určitou, jak vypadaly první letošní dny úřadu práce?
Počet příchozích byl vyšší než ve stejném období před rokem. Za první tři dny se zaevidovalo 548 nových uchazečů, loni jen 362. Naproti tomu v lednu 2007 to bylo 635 lidí. Takže jestli na ty první lednové dny má vliv krize, o které se hovoří, je těžké říct. Na prosinec 2008 ale jednoznačně ano, tam byl snad devadesátiprocentní nárůst, 960 uchazečů.

Propouštěly tedy některé firmy ve velkém?
Ano, od měsíce listopadu křivka stoupá, v lednu to bude pokračovat. Klíčové budou v tomto ohledu měsíce únor a březen, projeví se snad sezonní a veřejně prospěšné práce. Teď několik firem žádalo o paragraf 209, v březnu se rozhodne. Ano, máme dál výrobu, nebo ne. Třeba v Lanškrouně byly některé firmy, které chtěly nechat své zaměstnance doma na šedesáti procentech platu, nakonec je ale všechny pustili. A v případě Lanškrounska je to problém, protože začíná šplhat na přední příčky v nezaměstnanosti.

To je překvapivé, nejvíc se přeci vždy hovořilo o Českotřebovsku a Králicku. Které podniky na Lanškrounsku máte konkrétně na mysli?
My dnes nemůžeme říct, které podniky to byly, teprve od 13. února bude nová verze programů, kde budeme zadávat zaměstnavatele. Které firmy nejvíce pouštěly, to budeme vědět ke konci ledna. A ještě k té České Třebové, o ní se neustále hovoří. Jenže odtud mohou lidé jezdit pracovat do Lanškrouna, Litomyšle, Svitav, Ústí, klidně i do Pardubic nebo Olomouce. Dopravní obslužnost na Českou Třebovou je famózní. Je potřeba si uvědomit, že dostupné zaměstnání je takové, kdy doba dojíždění je 1 hodina jedním směrem. Ano, přináší to větší ekonomické výdaje, ale…

Hovoříte otevřeně o propouštění. Jaká je v protikladu s ním nabídka volných pracovních míst?
Jednoznačně je vidět propad volných pracovních míst. Viděl jste nástěnku? Dřív se na ni s bídou vešel Lanškroun, teď tam máme Lanškroun, Jablonné, Letohrad, Českou Třebovou i Ústí. Září a říjen přinesl v tomto ohledu propad. Navíc dnes, pokud zaměstnavatel chce, může volné pracovní místo spadnout do režimu zelené karty. Nebo může nastat případ, že zaměstnavatelé to místo obsadí, ale nezruší jej.

Ještě to není tak dávno, kdy se používalo heslo: kdo chce pracovat, může.Teď už ale situace tak jednoduchá není, viďte…
Tady je složitá situace v jedné věci. Vezmu příklad. Včera jsem obdržel odvolání uchazečky, která byla mnoho let v evidenci. A ona mi píše, že tím, že jsme ji vyřadili, jsme ji dostali do tíživé sociální situace. To na jednu stranu chápu, ale domnívám se, že jí nikdo nebrání v možnosti najít si zaměstnání. Ano, má zdravotní omezení, ale tady je potřeba si říci, že některá zdravotní omezení jsou velmi zvláštní. Zdravotní omezení je vůbec velmi problematická věc. Myslím, že pokud by měla snahu, tak by v přechozím období práci našla. Víte, jde o to chtít. Hodně lidí má vážné zdravotní problémy a stále hledá další a další možnosti jak pracovat, kde pracovat. A někdo přinese zdravotní omezení na bolesti zad a hned vám řekne, že nemůže nic dělat. Záleží vždy na člověku. Lékaře chápu, chrání se. Ale je na uchazeči, zda to aspoň zkusí. A ta snaha mnohdy chybí. Pokud uchazeč dostane doporučenku a ze zdravotních důvodů odmítne, s tím se dá těžko něco dělat. Můžeme ho poslat k závodnímu lékaři dané společnosti, můžeme nechat přezkoumat jeho zdravotní stav, můžeme ho poslat na speciální vyšetření. To je pravda. Pravda také je, že tam může nastoupit a za dva dny skončit. Co si mám myslet o situaci, kdy vydáte 12 doporučenek a tři uchazeči ihned ten den, kdy obdrželi doporučenku, onemocní? A nenastoupí žádný…

Napadne vás ještě něco, s čím se český pracovní trh potýká?
Dalším problémem jsou rekvalifikace. Našly se třeba firmy, které potřebovaly uchazeče na svařování, i se základním vzděláním, my jsme je ale ze zákona nebyli schopni donutit, aby si tu rekvalifikaci udělali. Dnes už podle novely zákona uchazeč rekvalifikaci odmítnout nemůže.

Přinesla novela ještě nějaké podstatné změny?
Ano. Zkrátila se doba podpory v nezaměstnanosti z šesti měsíců na pět, první dva měsíce je ale vyšší, z původních 50 na 65 procent. Pokud poté odmítne sepsat individuální akční plán, je vyřazen. Může jít o rekvalifikaci, motivační kurz, job klub, těch možností je velké množství.

Obraťme list. O práci přišlo hodně lidí a ocitli se ve složité situaci, je těžké tady s nimi jednat?
V tuto chvíli je začátek roku a pro ně to bylo kolikrát nečekané, takže jednání je daleko těžší pro obě strany. Chápu uchazeče, který se třeba v půlce prosince dověděl, že od 1. ledna bude v evidenci úřadu práce, a měl pokažené svátky. Navíc současná nabídka volných míst často nedokáže naplnit jeho představy.

Jak ještě můžete uchazečů pomoci a budete spolupracovat s městy a obcemi?
Ano, třeba od 1. ledna funguje nově institut veřejné služby. To znamená, že uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci a pobírá dávky, může měsíčně odpracovat 30 hodin a budou mu zvýšeny dávky hmotné nouze. Městský úřad ale tuto možnost nemusí využít. Město musí uchazeče zabezpečit ochrannými pomůckami, oblečením. A když dotyčný řekne po měsíci, že to už dělat nebude, tak ty pomůcky už dál využívat nelze. Dohodli jsme se, že 22. ledna bude setkání úřadu práce a zástupců sociálních odborů měst. Tam si řekneme, jak budeme postupovat, zda budou města zřizovat veřejné služby. Zde je nutná úzká spolupráce všech stran.

Odhadovat vývoj v letošním roce je obtížné, máte vy osobně nějakou představu?
Řeknu to takto. Recese ve Spojených státech amerických trvá už čtrnáct měsíců. Krize sem dochází s ročním zpožděním a dá se předpokládat, že se naplno projeví v měsících únoru, březnu, dubnu. A v okamžiku, kdy se Amerika začne zvedat, tak bude opět trvat, než sem oživení dojde.

JAN POKORNÝ