Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR včera zhodnotila působení své pobočky v krajích a také představila reformu zdravotnictví platnou od ledna příštího roku.

Podle reformy zdravotnictví se od ledna výše pojistného za státní pojištěnce zmrazí pro roky 2008 a 2009 na 677 korun měsíčně. Výpadek příjmů všech pojišťoven je v této souvislosti odhadován na 3,35 miliardy korun ročně. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR by tak mohla přijít v roce 2008 o příjmy ve výši 320 milionů korun.

Současně dojde k zastropování pojistného na zdravotní pojištění, čímž pojišťovny pravděpodobně přijdou o další 3,9 miliardy korun. Od ledna budeme muset také hlouběji sáhnout do peněženek, kvůli nově zavedeným regulačním poplatkům.

„Smyslem regulačního poplatku je regulace nadužívané zdravotní péče v republice. Očekává se, že poplatky splní svůj účel a bylo by vhodné, aby zůstávaly zdravotnickému zařízení a tím částečně kompenzovaly očekávanou finanční ztrátu jednotlivých ordinací,“ upozornil ředitel hradecké pobočky Josef Diessl.

Za vyšetření u praktického či zubního lékaře nebo i za jeho návštěvu u nemocného zaplatíme třicet korun. Stejnou částku uhradíme také za každý předepsaný medikament na receptu bez ohledu na počet balení. Jde–li například o preventivní prohlídku nebo rehabilitaci, poplatek hradit nemusíme.

Šedesát korun zaplatíme za každý den pobytu v nemocnici či lázních, a dokonce i za dítě v inkubátoru. Den přijetí a propuštění se počítá pro tyto účely jako jeden den.

Za lékařskou službu první pomoci včetně návštěvy stomatologické pohotovosti, pokud nedojde k následné hospitalizaci, zaplatíme devadesát korun.

Z poplatků jsou vyjmuty například děti z dětských domovů a ústavů, lidé v ochranném léčení, které bylo nařízeno soudem, nebo pojištěnci v hmotné nouzi, kteří tuto skutečnost musí prokázat dokladem, ne starším třiceti dnů. Pro každého pojištěnce byl stanoven limit 5000 korun za regulační poplatky a doplatky za léky. Ovšem ne všechno, co bude zaplaceno, se do limitu započítá. Jedním z případů je i návštěva pohotovosti.

„Tento limit bude, myslím, nejcitlivějším bodem nových opatření. Bude nutné zažít, které poplatky jsou do limitu započítávány a v jaké výši a také, co se bude dít po naplnění limitu,“ dodal Diessl.

Pojišťovna bude povinna uhradit svému klientovi částku, o kterou je překročen limit, do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Lidé budou již v lékárně informováni, kolik z úhrady, kterou v lékárně provedli, se započítává do limitu. Klienti Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky si mohou jednou ročně zdarma vyžádat výpis z účtu, který obsahuje údaje o zdravotnické péči.

Se zavedením reformy zdravotnictví se předpokládá snížení počtu návštěv u lékaře o deset až třicet procent.