Dva z těchto zaměstnanců zároveň získali pracovní uplatnění ve společnosti Plastkov, kam nastoupí od června. Zároveň nebyla prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou u sedmi pracovníků. Jedná se o důsledek probíhající restrukturalizace společnosti.

Tomáš Fencl, předseda představenstva a generální ředitel, ke změnám uvedl: „Pro udržení značky ETA je nezbytná postupná restrukturalizace celé společnosti. Právě proto jsme před měsícem zjednodušili naši organizační strukturu a snažíme se zefektivnit chod celé společnosti, s čímž bohužel souvisí i některé nepopulární kroky. Musíme ale reagovat na měnící se potřeby zákazníků a podmínky na trhu. Do budoucna se chceme více soustředit na výzkum a vývoj nových produktů včetně řízení kvality a designu.”