Evropský dům hostil druhý ročník Tříkrálové konference pořádané občanským sdružením Patriot CZ. Hlavním bodem bylo zahájení projektu Živnostník roku 2009 mikroregionu Králicko, z nějž by měli prostřednictvím hlasování veřejnosti vzejít tři nejlepší živnostníci v kategoriích obchod, služby, řemeslo.

Nad projektem převzal záštitu náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý. Podporu mu vyjádřil ředitel Krajské hospodářské komory Roman Sodomka: „Projekt velice oceňuji. Je skutečně nutné, obzvlášť v dnešní době, organizovat projekty na podporu podnikání.“ Myšlenka se zalíbila i poslanci Miroslavu Váňovi, který dokonce přišel s vlastním návrhem: „Rád bych ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou uspořádal výjezdní zasedání Hospodářského výboru poslanecké sněmovny zde v Králíkách. Byl by to zajímavý počin pro zviditelnění této oblasti.“

Ačkoli byla konference hodnocena pozitivně, Jan Králík, předseda sdružení Patriot, přiznává, že čekali více účastníků než sedmnáct: „Čekali jsme vyšší účast, především ze strany samosprávy obcí mikroregionu Králicko. Očekávali jsme i účast některých živnostníků.“

Vítěze vyhlásí za rok na konferenci

Právě k živnostníkům se teď bude obracet pozornost sdružení Patriot a hospodářské komory. „Chceme oslovit všechny živnostníky mikroregionu. Až budeme mít uzavřený seznam, zveřejníme ho a občané budou moci formou anketního lístku hlasovat pro svého živnostníka,“ dodal Jan Králík k anketě, v níž nebude rozhodovat odborná porota, ale veřejnost, a pokračoval: „Abychom občany motivovali, kupony budou při vyhlášení výsledků na Tří〜králové konferenci v lednu 2010 slosovány a deset výherců získá hodnotné ceny. Živnostníkovi by vítězství mělo přinést prestiž, doufejme společenské uznání, věcnou cenu ze střední uměleckoprůmyslové školy ve Valašském Meziříčí a od dětí ze ZŠ Praktická v Králíkách.“