„Zjistili jsme, že v lakovně nebyl splněn emisní limit. Firma také ve stanovených lhůtách nenechala provést autorizované měření emisí, jak jí ukládá zákon. Přitěžující okolností ve správním řízení byl fakt, že neměla v pořádku ani vedení provozní a souhrnné provozní evidence," uvedl ředitel Oblastního inspektorátu v Hradci Králové Lukáš Trávníček.
Inspektoři zhodnotili fakt, že šlo o pochybení lidského faktoru, kdy nebyla důsledně vedena provozní evidence a chybně zařazena lakovna. Firma tak plnila mírnější podmínky provozu. Společnost ihned po kontrole zahájila kroky ke zlepšení nevyhovujícího stavu. „Nejzávažnější pochybení krátce po kontrole napravila," dodal Lukáš Trávníček.