Co říká odborný slovník?

Trh práce je charakterizován poptávkou trhu po práci a tržní nabídkou práce. Do činnosti trhu práce spadá najímání pracovníků, jejich alokace na konkrétní pracovní místa a otázky odměn pracovníků za plnění pracovních úkolů. Pokrývá také mobilitu pracovníků mezi pracovními místy a zaměstnavateli.

Vysvětlení pro děti

Trh práce si nemůžeme představovat jako skutečnou tržnici, kde by se snad prodávala nějaká práce. Ve skutečnosti je to vlastně jen jakási početní záležitost. Při ní se automaticky vytváří rovnováha mezi poptávkou všech firem (v ekonomice) po pracovnících a nabídkou pracovních hodin (požadavkem) nezaměstnaných lidí po zaměstnání. Matematicky je na jedné straně součet hodin, po které by zaměstnavatelé měli zájem lidi zaměstnat. Oproti tomu stojí nabídka (součet) hodin, po které chtějí nezaměstnaní pracovat. Rovnováha takto pojatého trhu práce je závislá na mzdě, kterou jsou zaměstnavatelé ochotni platit, a mzdou, za kterou jsou ochotni nezaměstnaní pracovat. Je–li skutečná mzda na trhu pro podnikatele přijatelná, tedy relativně nízká, zaměstnávají všechny volné pracovní síly a ty potom na pracovním trhu chybí. Pokud je ale mzda vyšší, než jsou zaměstnavatelé ochotni platit, pak je na trhu přebytek práce, tedy nezaměstnanost. Trh práce problémy řeší i podporou dojíždění nebo stěhování nezaměstnaných do míst, kde je vyšší nabídka volných míst.

Rovnováha na trhu práce (nezaměstnanost) je tedy určena takzvanou reálnou mzdou. Proto, že v Česku je tato mzda nižší než v západoevropských zemích, stěhují se z tohoto důvodu tamní podnikatelé k nám, aby ušetřili na mzdách. Naopak, Češi obvykle na Západě dostanou za práci zaplacenu vyšší mzdu než doma.

ANKETA: Co je to rozpočtový deficit?

Natálie Kadlečková, 10 let, Divec
To je něco, kde se nabízí práce a kde lidé práci hledají. Většinou se to děje v nějaké budově a chodí tam ti, koho z práce vyhodili.

Vojtěch Jedlička, 15 let, Rychnov nad Kněžnou
Jde o nabídku zaměstnání a poptávku. Dnes je asi dost těžké sehnat pěkné a dobře placené místo, hodně firem teď propouštělo kvůli krizi.

Scarlett Hrušková, 9 let, Police nad Metují
Myslím si, že trh práce jsou všechna různá zaměstnání a profese, ve kterých lidé pracují v určitém městě, regionu nebo v celé republice.

Ladislav Cerman, 11 let, Česká Třebová
To jsou pracovní místa, která nejsou obsazena a která firmy zveřejňují. Lidé se tak dozvědí, kde můžou sehnat zaměstnání.

Anna Hodná, 6,5 roku, Pardubice
Trh práce? Nic mě nenapadá, asi to bude něco, kde se prodává nějaká práce, třeba od policajtů nebo od hasičů.

(bav)