Cílem akce bylo poskytnout zaměstnavatelům aktuální informace o situaci na lokálním trhu práce. Přítomné v úvodu přivítala Eva Zimmerová, vedoucí manažerka ITP Ústí nad Orlicí, a poté následovaly přehledné prezentace zaměastnanců jednotlivých oddělení úřadu práce. Zástupci firem díky nim získali přehled o aktuální situaci na trhu práce, o možnostech čerpání dotací, o náležitostech při zaměstnávání osob zdravotně postižených či cizinců, o možnostech a podmínkách rekvalifikací a také o využívání integrovaného informačního systému „Portál MPSV“, přes který mohou sami zadávat volná pracovní místa a vyhledávat pracovníky. Jako hosté za Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje vystoupily Jana Studená a Lenka Chaloupková. Akce se zúčastnilo jedenáct firem. Z dotazníkového šetření je zřejmé, že byla zúčastněnými hodnocena jako přínosná. Do budoucna se plánují setkání také pro zaměstnavatele v jiných oblastech podnikání.