Leader je speciální dotační program, který má za cíl podpořit spolupráci mezi lidmi žijícími na venkově, zejména mezi podnikatelskou sférou obcemi a neziskovými organizacemi navzájem. Smyslem programu je podpora menších projektů, přibližně od 50 tisíc do dvou milionů korun, které budou realizovány v daném regionu a přispějí tak ke zlepšení života na venkově. Jeho zvláštností je způsob rozdělování finančních podpor. Na rozdíl od jiných dotačních nástrojů je rozhodování ponecháno přímo na lidech žijících v daném regionu, čímž jsou motivováni ke vzájemnému dialogu a spolupráci. Pro tyto účely bylo vytvořeno výše zmíněné občanské sdružení, které zajišťuje přípravu podkladových materiálů, hodnocení předložených projektů a jejich výběr. MAS Karel si vytkla cíle a rozdělila je do čtyř oblastí, v nichž by se dané projekty měly realizovat: 1. Inovativní technologie a využití obnovitelných zdrojů energie pro moderní a rozvinutý venkov; 2. Ze starého nové, funkční a lepší; 3. Infrastruktura pro venkov a aktivní turistiku; 4. Aktivní venkov otevřený všem spoluobčanům.

„Abychom se pokusili získat peníze právě na to, co v našem regionu chceme a potřebujeme, vyzýváme celou veřejnost k předkládání nápadů a projektů pracovnímu týmu. Za tímto účelem je zřízen kontejner projektů, do kterého lze vkládat vaše projektové záměry přes poradce MAS. Vyhlášení programu LEADER je očekáváno koncem roku 2007 a v případě úspěchu naší MAS je reálné uvažovat s dotacemi od roku 2008,“ připomínají předseda výběrové komise Vlastimil Vyhnálek a poradce Vladimír Hofrichter.

Více informací o této problematice a potřebné kontakty můžete získat také na telefonních číslech 739 447 995, 465 393 126, popřípadě e–mailových adresách hofrichter@ohgs.cz a obec@dolni-cermna.cz. Anebo také návštěvou www.orlicko-trebovsko.cz, kde je přímý odkaz na rubriku místní akční skupiny. Obdobný obsah je možné nalézt i na webových stránkách Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska.