Podle memoranda o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem, státem a Škodou Auto by finance měly jít asi do dvacítky projektů, které souvisejí s přípravou průmyslové zóny, dopravní infrastrukturou i občanskou vybaveností.   Peníze  investuje stát a kraj. Podle hejtmana Lubomíra France by všechny projekty měl koordinovat kraj, měly být dokončeny do roku 2020.

Samotná  Škoda Auto dá do zvýšení výroby svého  závodu v Kvasinách více než sedm miliard korun.

Peníze na obchvaty měst i na železnici

Podle mluvčí kraje Martiny Götzové má být téměř třímiliardová částka rozdělena do tří balíků.  Částka 731 milionů korun půjde na přípravu vlastní průmyslové zóny. „Zahrnuje proces od výkupů pozemků až po vybavení inženýrskými sítěmi pro budoucí podnikatelské subjekty," uvedla mluvčí. Větší část – 578 milionů korun – zaplatí stát, zbylou část uhradí kraj.

Peníze z druhého balíku půjdou na obchvaty měst a obcí, cyklostezky a chodníky. Největší částka byla vyčleněna na zvýšení kapacity železniční stanice Solnice. Na všechny tyto projekty, které budou stát celkem 1,43 miliardy, dá peníze Státní fond dopravní infrastruktury.

Dalších asi 788 milionů korun půjde na projekty z oblasti školství a zdravotnictví.  „Největší položkou je investice 300 milionů korun na obnovu zdravotnických vybavení nemocnic v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě," sdělila Martina Götzová. Většinu peněz, asi 90 procent, poskytnou jednotlivá ministerstva.

Zúčastní se také zástupci obcí

Na přípravě projektů se bude podílet pracovní komise, v níž budou zástupci ministerstva průmyslu, CzechInvestu a hradeckého kraje. Hejtman Franc zdůraznil, že ke konkrétním akcím budou přizváni i zástupci jednotlivých měst a obcí.

„Vlastní průmyslová zóna pro nás nebude a nemá být výdělečná. Je to pro nás ale jedinečná možnost dalšího zdroje investic do krajských silnic i zdravotnických nebo školských zařízení," řekl hejtman  Franc.

Stát a kraj už do rozvoje zóny Kvasiny – Solnice investovaly v letech 2005 až 2012 skoro 1,5 miliardy korun, peníze směřovaly především do stavby a oprav silnic. Součástí byla také stavba požární stanice v Rychnově a čistírny odpadních vod v Solnici.

Kvasinský závod Škody Auto má nyní asi 4500 kmenových zaměstnanců, celkem dává práci více než 5000 lidí. V současnosti závod vyrábí modely Superb, Yeti a Roomster. Loni závod vyrobil 166 200 vozů. Postupně by se produkce měla zvýšit zhruba na 280 tisíc aut podle aktuální poptávky.

Akce nezbytné dopravní infrastruktury
Název akce           Investor     Odhad. nezajištěné   Předpokládaný
                                                náklady (mil. Kč)       harmonogram
Zvýšení kapacity
žel. stanice Solnice        SŽDC             380                            2020
Obchvat Častolovic             kraj         340                            2020+
Rychnov n. Kn.
– obchvat 1. etapa             ŘSD           340                          2020+
Obchvat obce Domašín      kraj          210                            2020+
Obchvat Solnice           kraj/ŘSD         120                            2020+
Chodník Solnice-Kvasiny
(ul. Zámecká)                  Kvasiny          5                               2020
Chodník Kvasiny – ZŠ
- křiž. Lukavice              Kvasiny           10                              2017
Pokračování cyklostezky
z Ještětic do Podbřezí    Bílý Újezd        15                             2019
Dokončení cyklostezky
do prům. zóny           Solnice/ Kvasiny  10                             2020
celkem                                                   1430
Zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury