„Ve firmě pracuje hodně mladých mužů i žen, kteří mají doma předškoláky. A pobyt v mateřské škole něco stojí. Proto jsme tento příspěvek zavedli, protože chceme, aby bylo o tyto děti přes den postaráno a rodiče se mohli plně věnovat práci," říká Tomáš Brancuzský, personální ředitel CZ LOKO.
Pestrá škála benefitů, uzavřených nad rámec zákoníku práce, tak doplňuje mzdy. Ty se loni kvalifikovaným pracovníkům se vzděláním nebo praxí v oboru strojírenství a elektrotechnika zvýšily v CZ LOKO průměrně o sedm procent. Letos se předpokládá růst mezd minimálně o tři procenta.
Firma, která lokomotivy nejen vyrábí, ale i modernizuje, opravuje a servisuje, přitom na pracovním trhu hledá i další spolupracovníky, především elektrikáře a mechaniky.

„Profese mechanik kolejových vozidel už před lety ze vzdělávacích oborů vypadla a nikde v regionu se neučí. Proto vytváříme takové podmínky, aby se ji šikovní lidé s výučním listem v technickém oboru mohli doučit a dál tohle řemeslo udrželi při životě. Jim samotným to pak samozřejmě pomáhá rozšířit si i vlastní kvalifikaci a dovednosti," doplňuje personální ředitel. Holding CZ LOKO nyní zaměstnává na 800 lidí, z nichž téměř 500 pracuje v hlavním závodě v České Třebové. Mezi nimi jsou po generace i celé rodiny, v nichž se profese i práce ve firmě doslova dědí.

„Naše nároky na všechny zaměstnance stále stoupají. Naproti tomu jim firma nabízí dlouhodobou vizi, sociální jistoty, včasnou výplatu a k ní řadu benefitů. To pokládám pro stabilizaci zaměstnanců za velmi cenné. Přitom se snažíme, aby právě výhody pro kmenové zaměstnance ještě posílily," dodal Tomáš Brancuzský. Benefity, vedle školkovného, ve firmě zahrnují například příspěvky na péči o zdraví, vzdělávání, sport, kulturu či penzijní a životní pojištění, závodní stravování nebo 6 dní placeného volna nad rámec běžné dovolené.