Čtyřnápravová diesel-elektrická lokomotiva je určena pro posunovací službu na železniční síti o rozchodu 1435 mm. S hmotností 18 tun na nápravu a maximální rychlostí 80 km/h představuje pro provozovatele atraktivní řešení pro posun například na hutních, důlních a petrochemických vlečkách. Použitím provozně ověřených komponent a digitálního řídicího systému MSV elektronika přinese provozovatelům vysokou spolehlivost, zvýšenou bezpečnost a výraznou úsporu nákladů na provoz a údržbu.
K rozšíření užitných vlastností lokomotivy došlo dosazením tempomatu, systému dvojčlenného řízení, předehřevu spalovacího motoru, vzdáleného monitoringu GPS/GSM, systému skluzové ochrany a systému mazání okolků plastickým mazivem.
CZ Loko představilo další novinku.
„Díky použití spalovacího motoru Caterpillar C18 o výkonu 522 kW, trakčního alternátoru Siemens a elektrických pomocných pohonů představuje lokomotiva EffiShunter 500 technologicky vyspělé vozidlo v dostupné cenové kategorii," řekl Josef Gulyás, obchodní ředitel CZ Loko pro střední Evropu.
První vozidlo z této série s označením 723.701 společnost CZ Loko vyrobila pro Třinecké železárny, které si ho zvolily pro obnovu svého lokomotivního parku i díky jeho ekologickému provozu, který plní emisní limity EU Stage IIIA,, a výborným rozhledovým poměrům z věžové kabiny strojvedoucího. Druhá lokomotiva z této série bude v prvním čtvrtletí 2016 uvedena do provozu v Srbsku a bude nasazena na vlečce firmy Naftna Industrija Srbije Novi Sad.
(tz)