„Takovou akci si mohou dovolit pořádat jen firmy se silným vlastním vývojem. A pokud vím, mnoho takových není,“ říká Bedřich Bulička, ředitel pro strategii a projekty CZ LOKO. To ji pořádá dvakrát ročně, aby na ní odborné veřejnosti a zaměstnancům představilo výsledky práce svých vývojových týmů. Ty se zaměřují hlavně na inovaci vlastních produktů. „Chceme tak zvýšit svou konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku,“ uvedl Bulička.
Důležité přitom je, že u pojezdů a hlavních rámů se už vývoj razantně odklání od tradičního provedení, a proto není daleko doba, kdy se přestane mluvit o koncepci lokomotiv „ČKD“ a začne se mluvit o koncepci „CZ LOKO“. „Potvrzuje to jen vysokou úroveň našich konstruktérů projektantů,“ komentuje tento fakt Bedřich Bulička.

Na Technické konferenci se poprvé také představí projekty zaměřené na kompletní modernizaci lokomotiv polské a ruské provenience. Firma CZ LOKO na těchto dvou projektech provádí vývoj konstrukčního řešení včetně výroby hlavních subsystémů celků lokomotiv. „Strategickým cílem je opět export know-how a konstrukčních celků,“ poznamenal k tomu Bulička.
Představen bude také projekt modernizace elektrické důlní lokomotivy Škoda, u níž je podstatná část modernizace zaměřena na nový typ řízení trakčního pohonu. To má snížit energetickou náročnost a zároveň zvýšit technicko-provozní parametry těchto lokomotiv.

(zz)