„Přerov jsme zvolili především pro jeho strategickou polohu a dlouhodobou spolupráci s místní společností ČMŽO. Zaměříme se zde především na modernizace a opravy elektrických lokomotiv," vysvětluje Jaroslav Plhák, vedoucí obchodního oddělení střední Evropa. Provozovna poskytuje rovněž servisní kapacity pro všechny stupně údržeb a oprav elektrických a dieselových lokomotiv, ucelených jednotek, osobních vozů a speciálních vozidel. Hala o rozloze 3 200 m2 se třemi kolejemi pojme až dvě vedle sebe stojící pětivozové jednotky. Vybavena je i devadesátimetrovým revizním kanálem a moderní hříží pro rychlou výměnu jednotlivých sestav dvojkolí a trakčních motorů a celých až třínápravových podvozků.

V Přerově byla také zahájena sériová výroba hlavních rámů pro lokomotivy CZ Loko a dokončena byla první ze dvanácti periodických oprav lůžkového vozu WLABmz pro České dráhy. „Zahájili jsme zde také zajímavou přestavbu a modernizaci vozu řady Bmx na speciální vyhodnocovací vůz pro SŽDC. Podobný jsme před časem dodali i společnosti AŽD. Samozřejmostí a ´denním chlebem´ zde jsou opravy všech typů podvozků osobních vozů do rychlosti 200 km/h a opravy elektrických lokomotiv pro státní i soukromé dopravce," uvedl šéf obchodu.

V Ostravě-Kunčicích nová provozovna CZ Loko poskytuje zázemí a plný servis 20 lokomotivám řady 741.7 v rámci desetiletého kontraktu se společností ArcelorMittal na pronájem těchto vozidel a komplexní servis. „Budeme udržovat a garantovat provozuschopnost, spotřebu i nasazení lokomotiv na vlečce, po níž se k vysokým pecím dováží suroviny a materiál a od nich odváží vyrobené železo. Je to nový způsob spolupráce, vycházející z moderních trendů podnikání dopravců, kdy zákazníkovi poskytujeme komplexní servis," říká Pavel Orálek, ředitel Servisu a ŘKJ CZ Loko.

Holding CZ Loko tak má nyní už šest provozoven: v České Třebové, kde má i sídlo, Jihlavě, Nymburku, Lovosicích, Ostravě a Přerově a využívá rovněž pracoviště dceřiné společnosti Letohradské strojírny v Letohradu a Žamberku.

(tz)