První školou, která se do tohoto partnerského projektu zapojila, se stala Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, v níž se budou stipendia týkat žáků třetích ročníků, obor strojní mechanik a elektrikář. Měsíční stipendium bude činit tisíc korun a jeho součástí bude i tříletý závazek pracovat ve firmě.
„U vysokoškoláků se nám tento program osvědčuje. Zvláště u studentů Univerzity Pardubice a její Dopravní fakulty Jana Pernera. Věřím, že i na středním stupni budeme mít podobné výsledky, protože současně se stipendiem žáci získají jistotu, že po dokončení školy budou mít hned práci v prosperující firmě se silným exportem," říká Tomáš Brancuzský, personální ředitel CZ Loko.
„Zaujal nás na tom hlavně širší rozměr spolupráce postavené na propojení teorie s praxí, což je dnes velmi žádoucí. Stipendia pro úspěšné žáky oboru elektrikář a strojní mechanik jsou totiž jen její dílčí součástí," vysvětluje Milan Kment, ředitel školy. Právě její zaměstnanci mohou pro svůj profesní růst využívat vzdělávací kurzy CZ Loko, žáci zde zase absolvují odbornou praxi a firma bude školu také materiálně a finančně podporovat. Experti CZ Loko se rovněž zúčastní odborných konferencí školy. Ta na oplátku zase vybraným zaměstnancům firmy nabídne své kurzy.
„Takové partnerství pokládáme za přirozené. Ve městě jsme největším zaměstnavatelem a stejné postavení má ve spojení s praktickým a technickým vzděláváním i škola," uvedl Tomáš Brancuzský.
CZ Loko patří mezi přední středoevropské výrobce motorových lokomotiv. Věnuje se i jejich modernizaci a opravám, zaměřuje se také na vývoj a výrobu speciálních drážních vozidel.