Pozvání vedení firmy přijala řada odborníků, představitelů univerzit, lékařských fakult, výzkumných ústavů a subjektů, s nimiž holding spolupracuje.

Součástí připraveného programu byla i „company tour“, při níž byli přítomní seznámeni s výzkumem a vývojem, tvorbou technologií, výrobou a laboratořemi firmy. Na snímku je Marek Pokorný, který provázel hosty laboratoří nanobiotechnologických aplikací.