Je totiž určen všem, kteří potřebují získat nové výrobní kapacity, potřebují vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji, a přitom patří do kategorie malých a středních podniků.

Program pomáhá malým a středním podnikům urychlit dotace do technologického vybavení. Pomocí investic do moderních technologií podporuje rozvoj firem ve vybraných regionech, včetně Králicka, a odvětvích české ekonomiky. Cílem je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti a zlepšení pozice na trhu. S tím souvisí i udržení, případně růst počtu pracovních míst, tedy pracovních příležitostí pro lidi z regionu.

Podpora v rámci programu Rozvoj směřuje do regionů se soustředěnou podporou státu, mezi něž Králicko patří. Podnikatelé, jež vyhoví daným podmínkám, mohou podávat žádosti o dotaci od 15. dubna. „Plánujete-li nákup strojů a zařízení, chcete-li pořídit patentovou licenci nebo řídící software k pořizovanému stroji, kontaktujte nás. Bezplatně vám poradíme,“ vyzývají podnikatele pracovníci z oblastní kanceláře Orlicko Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

(pá)