Do březnového zastupitelstva, jak se původně předpokládalo, však tento citlivý bod nepůjde, ale až do květnového. Vedení města totiž chce, aby s pravidly souhlasili i jeho političtí oponenti a nová privatizace měla pevnou podporu v celém zastupitelstvu. Návrh pravidel tak bude nyní předjednán ve všech politických klubech.

Hlavně celé domy

Naposledy město Pardubice privatizovalo domy a byty zhruba před rokem a dnes již dobíhají pouze ojedinělé případy. Další „balík“ domů a bytů chce ale město nabídnout jejich nájemníkům i dalším osobám. Avšak již za mnohem méně výhodných finančních podmínek, než tomu bylo doposud. Na druhou stranu by podle nových pravidel i tak vycházela koupě městského bytu o dost laciněji, než kdyby jej chtěl koupit zájemce na současném trhu nemovitostí. „Při privatizaci bytů bude město preferovat prodej celých bytových domů,“ říká náměstek primátora Michal Koláček s tím, že koupit je mohou právnické i fyzické osoby. V současnosti má město zhruba tři a půl tisíce bytů, z nichž přibližně tisíc je pod nějakou blokací, například ze sociálních důvodů. „Přibližně dva a půl tisíce bytů je možné prodávat,“ říká Koláček. Zastupitelé na podzim rozhodli, že prozatím město odprodá tisíc bytů. Které domy to budou, město vybere podle předběžného průzkumu zájmu o jejich koupi. Nájemníci městských bytů budou o možnosti privatizace informováni doporučeným dopisem.

Půlka tržní ceny

První vlna privatizace začala v 90. letech a skončila teprve před nedávnem. Již v jejím průběhu se cenové nůžky mezi cenou tržní a cenou za městský byt natolik roztáhly, že došlo na snahy pravidla několikrát změnit. K tomu však dojde až nyní. Zatímco metr čtvereční podle starých pravidel stál 1500 korun a u rekonstruovaného městského bytu 4500 korun, v návrhu nových pravidel cena vychází z tržní ceny stanovené znaleckým posudkem. Cena městského bytu by pak činila polovinu ceny tržní. Radnice, která si nechala zpracovat znalecké posudky na dvě desítky různých bytů, zjistila, že průměrná cena za metr se pohybuje kolem 20 tisíc korun. Za prodávané městské byty podle nových pravidel – pokud budou přijata – by jejich kupci zaplatili zhruba 10 tisíc korun za metr. Pro srovnání – nové či jinak atraktivní byty v Pardubicích obchodníci nabízejí i za více než 30 tisíc korun za metr.