„Společně se vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 došlo také ke změnám na úrovni obchodování. Nejedná se již o dovozy a vývozy různých komodit, jak tomu bylo dříve, ale pouze o vzájemné obchodování mezi státy Evropské unie navzájem. Mezi významnou komoditu v rámci obchodování v našich zeměpisných šířkách patří konzumní brambory. Poslední dobou je pracovníky Státní rostlinolékařské správy v rámci provádění kontrolní činnosti zjišťován zejména v příhraničních oblastech stánkový prodej brambor, které jsou původem z Polské republiky. Problém je však v tom, že některé dodávky nejsou opatřeny příslušnými předepsanými doklady. Jedná se o informace určené pro spotřebitele (původ, odrůda a konzumní vlastnosti) a zejména o informace důležité z hlediska zdravotního stavu této komodity, tj. doložení nepřítomnosti bakteriální kroužkovitosti bramboru, háďátka bramborového a rakoviny bramboru, které podléhají podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ohlašovací povinnosti.

V této souvislosti stále platí „Mimořádné rostlinolékařské opatření proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru z Polska“, vydané Státní rostlinolékařskou správou, pod č.j.: 0829/04/Ř-10, ze dne 22.11.2004, jenž ukládá právnickým a fyzickým osobám, které v rámci svého podnikání nakupují nebo jiným způsobem získávají partie brambor původem z Polské republiky a na území České republiky tyto partie uvádějí na trh nebo užívají v rámci svého podnikání, tyto povinnosti:

1. Partie brambor musí být opatřeny osvědčením polské rostlinolékařské služby o testování na přítomnost původce bakteriální kroužkovitosti bramboru s negativním výsledkem, vystaveným ne dříve než 14 dní před přemístěním do České republiky.

2. Partie brambor musí být ohlášeny písemně povinnou osobou obvodnímu oddělení Státní rostlinolékařské správy, které je územně příslušné místu skladování, a to alespoň dva pracovní dny před zamýšleným přesunem z Polské republiky.

Nedodržením mimořádného rostlinolékařského opatření, se povinné osoby vystavují postihu podle ustanovení § 78 odst. 8 písm. b) zákona č.326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči.

V průběhu měsíce září bylo zjištěno porušování uvedených opatření v několika případech v okrese Ústí nad Orlicí. Proti povinným osobám bylo zahájeno správní řízení,“ uvádějí odborníci.