Problém je však v tom, že některé dodávky nejsou opatřeny příslušnými předepsanými doklady.

Jedná se o informace určené pro spotřebitele (původ, odrůda a konzumní vlastnosti) a zejména o informace důležité z hlediska zdravotního stavu této komodity, tj. doložení nepřítomnosti bakteriální kroužkovitosti bramboru, háďátka bramborového a rakoviny bramboru, které podléhají podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ohlašovací povinnosti.

V průběhu měsíce září bylo zjištěno porušování uvedených opatření v několika případech v okrese Ústí nad Orlicí. Proti povinným osobám bylo zahájeno správní řízení. Státní rostlinolékařská správa proto připomíná, že mimořádná rostlinolékařská opatření stále platí.