A právě díky dlouholeté spolupráci Obchodní akademie s neziskovou organizací Junior Achievement mohou studenti třetího ročníku ozkusit reálné podnikání. Součástí výuky marketingu je totiž založení a vedení studentské firmy. V čem taková „výuka“ spočívá? Studenti si zde sami určují organizační strukturu a právní formu společnosti, rozhodují v čem budou podnikat, jaké služby nebo výrobky budou nabízet. Během roku budou se setkají prakticky se všemi činnostmi, které souvisejí s fungováním každé firmy – od založení společnosti, přes objednávky, prodej, účtování, průzkum trhu, reklamu, až po sepsání výroční zprávy a ukončení činnosti.

Loňští třeťáci se rozhodli pro prodej drobného občerstvení a téměř celý rok se starali o své nenasytné spolužáky a kantory. Po ukončení prodeje se dohodli, že si výsledek svého úsilí nenechají pro sebe a celý výdělek věnovali na dobročinné účely. Přes 3,5 tisíc korun putovalo na nákup speciálních potřeb do psího útulku v Lanškrouně.

Vedení firmy však není vše, co je pro studenty marketingu připraveno. V počítačové simulaci MESE se mohou naučit řídit svoji firmu v konkurenci ostatních a blíže se tak seznámit se zákonitostmi fungování trhu. Ve virtuálním konkurenčním prostředí se učí strategickému rozhodování a schopnostem reagovat na kroky okolních podniků a na problémy v tržním prostředí. Kromě toho pro ně již zmíněná organizace Junior Achievement připravuje soutěže, ve kterých mohou měřit síly s ostatními školami. Na nedávném celostátním finále právě v simulaci MESE obsadil tým OAve složení Čapek, Bašista a Záleský krásné páté místo. Fakt, že k praktickému vzdělávání je na Obchodní akademii blízko, dosvědčuje také úspěšná účast studentek Kaplanové, Vašinové a Vyhnálkové v soutěži Generation Europe – Cesta do Evropského parlamentu. Práce v oblasti průzkumu trhu, komunikace a reklamy jim kromě úspěchu v soutěži přinesla určitě mnohem více, než pouhé hodiny teorie.

Součástí přípravy na budoucí uplatnění je i povinná praxe třeťáků a čtvrťáků ve firmách, nebo ve veřejné správě. Studenti tímto získávají první praktické zkušenosti a dobrou pozici pro uplatnění na budoucí profesní dráze. A že je taková cesta správná dokládá skutečnost, že je minimum absolventů, kteří nemají žádné uplatnění. Naopak většina pokračuje v dalším studiu na vysoké či vyšší odborné škole a ostatní nastupují přímo do praxe.