Diváci tak znovu neuvidí v akci českou, ale i evropskou elitu jezdců ve svých monopostech, která se měla původně prohánět po trati.

Oficiální vysvětlení podal Autoklub Ústí nad Orlicí:
Autoklub Ústí nad Orlicí v AČR oficiálně sděluje, že nebude moci uspořádat sportovní podnik Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu Ústecká 21, který se měl konat v termínu 22. – 23. června 2013.
Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že aktuální technický stav vozovky na Andrlův chlum, kde se závod tradičně koná, je po zimním období velice špatný. Jednání s kompetentními pracovníky Správy a údržby silnic (dále SUS) vedené zástupci Autoklubu došla k závěru, že způsob opravy komunikace ve vlastnictví Pardubického kraje, který je SUS schopna zajistit a financovat ze svého rozpočtu na rok 2013, nevyhovuje pro bezpečné zajištění podmínek pro odjetí závodu (oprava asfaltovou emulzí a vysypáním štěrkodrtí).
Následná jednání s hejtmanem Pardubického kraje o zajištění finančních prostředků ve výši cca 1, 5 milionu korun na realizaci nového mikrokoberce na celou závodní trať stále probíhají, nicméně i pokud by byla tato jednání úspěšná, není možné úpravy zrealizovat do doby termínu závodu v letošním roce.
"Je to pro nás velice nepříjemná situace, zvláště když víme, jak oblíbeným závodem Ústecká 21 mezi jezdci je a také vzhledem k obrovskému zájmu sportovních diváků a členů našeho autoklubu, kteří zde působí jako pořadatelé a činovníci. Do poslední chvíle jsme se snažili společně s místními a krajskými orgány jednat a zajistit podmínky pro řádné odjetí závodu, avšak nebyli jsme úspěšní. Prioritní pro nás zůstává bezpečnost nejen jezdců, ale i diváků. A tu bohužel nejsme schopni za stávajících technických podmínek stoprocentně zajistit. Proto nám jako pořadateli závodu Ústecká 21 nezbývá nic jiného, než letošní ročník závodů do vrchu zrušit," uvedli zástupci Autoklubu Ústí nad Orlicí.   (ps)