V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety kritéria pro nominace sportovců. Základní podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci nebo občanském sdružení, které se zabývá sportovní činností na území Orlickoústecka.

Vyhlašované kategorie :
Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí, veteráni.
Kolektivy: žactva a dorostu, dospělých a nejlepší kolektiv z vesnic.
Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé.
Handicapovaný sportovec a Síň slávy
Krajánek: sportovec, který sice v okrese bydlí, ale není členem žádné organizace, která v okrese sídlí.
Cena Fair play

Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci oddílů a klubů, stejně jako široká sportovní veřejnost, zasílat již nyní na adresu: Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, nebo e–mailem: oss.uno@seznam.cz. Bližší informace: tel. 777 736 319 .

Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, datum narození, adresu bydliště včetně e-mailové adresy, členství v organizaci, ve které sportuje, sportovní úspěchy v roce 2021, k návrhu připojte fotografii navržených.

Uzávěrka nominací bude 17. prosince 2021. Odborná komise vybere jednotlivé laureáty, kteří si převezmou ocenění.

Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků ankety doplněný kulturním programem se uskuteční v pondělí 14. února 2022 od 17 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Moderátorem bude Radek Šilhan

„Vstup na galavečer je zdarma a my budeme velmi rádi za hojnou účast veřejnosti, pokud to bude možné,“ dodal předseda Orlického sportovního sdružení Luboš Bäuchel.