Více než stoletá značka Sokola prošla za dobu své existence mnohými změnami, podmíněnými více či méně proměnami výtvarného stylu či obecného vkusu. Důležitým faktem je, že všechny změny respektovaly a zachovávaly základní konstrukci značky. Pouze přizpůsobovaly kresbu detailů trendům doby.

S původní verzí značky Sokol se lze setkat nikoli hned u zrodu Sokolské jednoty v roce 1862, ale až v sokolském periodiku Věstník, v posledních dekádách 19. století. Koncept „o“ okolo „S“ je pro značku výbavou na více než sto let.

Samostatnou kapitolu v dějinách této značky tvoří mnohočetné místní repliky sokolských jednot. Na historických praporech jednotlivých žup lze spatřit pestrou škálu někdy až kuriózních variant, do jejichž nejrůznějších podob se promítala nejen invence toho kterého místního tvůrce, ale například i folklórní vlivy dané oblasti či kraje.

S významným posunem ve vyznění značky se setkáváme v souvislosti s 5. Sletem v roce 1907. Velmi elegantní a kompozičně důsledně vyvážená je verze z roku 1920, použitá na vazbě Památníku 7. Sletu. K dalšímu přelomu ve vyznění značky dochází v období první republiky. Její podoba se ustaluje do kruhové kompozice, s využitím kruhového tvaru litery „O“. Hravost a pružnost křivek se postupem času vytrácí. Odklon směrem ke geometrickým tvarům dokumentuje verze použitá na vlajce 10. Sletu v roce 1938. Tato verze byla svou podstatou převzata i pro Slet v roce 1994. Plastický efekt prolínání písmen „S“ a „o“ byl vypuštěn, čímž logo ztratilo prostorovou dimenzi a čitelnost.

Tvar a přesně definovaná barevnost současného loga České obce sokolské se ustálila v roce 2008.