Zvlášť budou oceněny kolektivy z vesnic, kolektivy mládeže a kolektivy dospělých. Ocenění se také dostane zasloužilým trenérům, rozhodčím a cvičitelům.

Celookresní anketa bude mít už svůj 39. ročník, a tak jako vždy bude mít i hodnotný program. Organizátoři hledají už nyní sponzory jednotlivých kategorií. Návrhy mohou už nyní posílat čtenáři našich novin, ale také tělovýchovné jednoty, kluby a sportovní svazy.

Termín vyhlášení je naplánován na únor 2008. Všechny náměty a návrhy posílejte do 20. prosince na adresu Orlického sportovního sdružení v Ústí nad Orlicí: Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí. Nebo na e–mailovou adresu: oss.uno1@tiscali.cz.