Tento závod proběhl dle pravidel hry Plamen a je vlastně zkouškou na okresní podzimní kolo.

Za slunečného počasí se závodu zúčastnilo celkem 63 pětičlenných hlídek mladých hasičů ze 23 sborů okresů UO a SY. V příznačně náročném terénu v okolí Černovíru hasiči plnili úkoly, které se jim hodnotily. K výslednému času na trati se připočetly trestné minuty a tím bylo určeno pořadí. Mezi 30 staršími zvítězila hlídka Horní Čermná A, před Dolní Dobroučí A a Dolní Čermnou. Mladších bylo 33 hlídek a zvítězila Dolní Dobrouč A, před Letohradem a Lukavicí A.

Doplňkovou soutěží byl přebor jednotlivců na 60 m, do kterého se ve čtyřech kategoriích zapojilo celkem 51 mladých hasičů. Vítězové mezi staršími: Šimon Skalický (Dolní Dobrouč), Damiána Jansová (Lukavice). Mezi mladšími: Matyáš Grof (Tatenice), Milada Flosová (Dolní Čermná).

Vyhlášení se zúčastnili oba patroni, kteří věnovali putovní poháry. Pro mladší kategorii je to starosta města Ústí nad Orlicí Richard Pešek a pro starší bývalý senátor P ČR Bohumil Čada. Za Pardubický kraj byl přítomen náměstek hejtmana Jan Tichý.

Díky sponzorům a především Pardubickému kraji a městu Ústí nad Orlicí, které tuto dětskou soutěž podpořily, si všichni účastníci odvezli ceny.

Ludvík Špinler