V kategorii jednotlivců budou vyhodnoceny kategorie veteráni, dospělí, mládež, handicapovaní sportovci, trenéři, mimořádný výkon a také kategorie Krajánek, která je určena pro sportovce, kteří vyrůstali v Pardubickém kraji a v současné době působí mimo region.
V kategorii kolektivů budou oceněna družstva dospělých a mládeže. Do síně slávy bude uveden jeden dlouholetý funkcionář.
Návrhy na ocenění sportovců mohou tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, sportovní svazy, sportovní novináři a funkcionáři zasílat do 30. ledna 2013 na adresu: Pardubická krajská organizace ČSTV, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice nebo emailem na adresu:
kspce.cstv@quick.cz.
Zaslaný návrh musí obsahovat následující náležitosti: Jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště v Pardubickém kraji (kontaktní adresu), telefonní číslo, emailovou adresu, klubou příslušnost, disciplínu a výsledky dosažené v roce 2012. V případě trenérů navíc výsledky jejich svěřenců.
Reálnou naději na vyhlášení mají umístění do šestého místa v mezinárodním měřítku (Olympijské hry, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světový pohár) a mistři republiky. Nutnou podmínkou je sídlo oddílu či klubu, za který sportovec startuje, v Pardubickém kraji. Bez uvedení telefonu a emailové adresy nebude nominace přijata!
Výsledky této ankety může ovlivnit i široká veřejnost. Ta bude moci hlasovat, po zveřejnění návrhů v Denících, do 5. března 2013 na adresu jednotlivých deníků o „Hvězdu Deníku".
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubického kraje se uskuteční 11. března 2013 v 18.00 hodin v Kulturním domě v Holicích.  (jt, bed)