V současné době má litomyšlský Sokol 132 členů a potýká se s podobnými potížemi jako většina sportovních organizací. „Před deseti lety nás bylo o sto více. Těžko také hledáme cvičitele, tíha veškeré činnosti leží na opravdových nadšencích,“ říká starosta jednoty Jiří Randák. Přesto Sokol funguje, hlavní náplní je tu především všestrannost. „Nemáme výkonnostní sport, ale cvičením se zabývají věkové skupiny od předškoláků po seniory,“ dodal starosta, který je rád, že Sokol Litomyšl bude mít zastoupení na letním XVI. Všesokolském sletu. „Zúčastní se cvičenci a cvičenky ve skladbě Cesta a ve spolupráci s TJ Sokol Dolní Újezd i ve skladbě Borci. Členové se těší a já osobně doufám, že nám sokolská prezentace v rámci takové významné akce přinese i posílení členské základny,“ netají se Jiří Randák. Litomyšlští určitě nebudou chybět ani na oblastním sletu v Městečku Trnávce (26. května) ani na Sokolských sletových slavnostech v Pardubicích (9. – 10. června).

Centrem sokolského života v Litomyšli je sokolovna z roku 1925. „Je využita ze sta procent, dopoledne školami a v odpoledních hodinách našimi cvičenci. Problémem je samozřejmě péče o tuto budovu, řešíme v podstatě ty nejnutnější opravy, na zásadnější rekonstrukci nejsou prostředky,“ připomíná Jiří Randák starosti, s nimiž pohříchu nezápolí jenom Sokolové v Litomyšli. Pro jednotu je velice důležité, že díky nájemci žije sokolská zahrada, kde byl vybudován volnočasový areál se saunou, minigolfem, volejbalovými kurty a dalším zázemím. „Jsme nesmírně rádi, že se našel takový provozovatel,“ chválí starosta Randák. Není bez zajímavosti, že ve stejném roce jako sokolovna bylo postaveno rovněž kino, tehdy jako loutková scéna. Ve svobodných časech se mu vrátil název kino Sokol, provozováno je ale městem Litomyšl, na jednotu by to bylo až příliš tučné „sousto“.

Aktivní je v litomyšlském Sokolu vodácký oddíl, jehož členové se pravidelně zúčastňují akcí v Česku i v zahraničí. Sokolové o sobě dávají vědět rovněž na pravidelných každoročních Šibřinkách, různých vzpomínkových oslavách, dětských dnech či sportovních hrách seniorů. „Pevně věřím, že sokolští nadšenci z Litomyšle nezmizí a tradice Sokola ve městě zůstane zachována,“ dodal Jiří Randák.

Česká obec sokolská.
Tvar a barevnost současného loga letos slaví desáté výročí