Sokolové mají v některých obcích našeho regionu významnou úlohu, a to nejenom na poli sportu, ale i pokud jde o kulturní a společenský život. A Dolní Újezd mezi takové rozhodně patří, hlavně zdejší fotbalisté a volejbalistky šíří jeho slávu po celém kraji a ještě dál.

Dolnoújezdská sokolovna náleží tím pádem k důležitým objektům v obci, však tam také stojí od roku 1924. Aby mohla sloužit Sokolům i nadále, je potřeba do ní investovat nemalé prostředky. V letošním roce stojí Tělocvičná jednota Sokol před důležitou stavební akci. „Hodláme opravit její střechu, což si vyžádá náklady ve výši 2,1 milionu korun,“ informoval starosta jednoty Miroslav Lipavský. Zajistit tyto prostředky není snadné a Dolnoújezdští si pomohli i jedním mimořádným projektem. „Realizovali jsme obrovskou akci, a to veřejnou sbírku na opravdu střechy sokolovny. Teď nám schází 400 tisíc korun, takže víme, že v červnu shodíme starou střechu a začneme spravovat. Samozřejmě, že zbylou částku nemůžeme vzít z peněz na sportovní činnost, to bychom ji ohrozili, takže to třeba bude částečná oprava bez oněch čtyř set tisíc. Ale jistě začneme,“ řekl Lipavský.

Ohlas na sbírku byl mezi obyvateli Dolního Újezdu značný a jenom dokládá postavení, jaké v obci zaujímá organizace Sokol. „Musím říci, že největší úspěch, co se místních lidí týká, měla sbírka mezi, jak se říká, srdcaři, starými Sokoly, těmi, kteří třeba už ani v Sokole nejsou, ale něco pro ně pořád znamená, představoval jejich mládí,“ ocenil Miroslav Lipavský. „V absolutních číslech nám nejvíce vypomohli sponzoři a obec, to je spolupráce po mnoho let prověřená a také o ni se pochopitelně opíráme. Věřím, že celá rekonstrukce střechy dobře dopadne,“ doplnil nejvyšší představitel dolnoújezdského Sokola, jehož historie se začala oficiálně psát v roce 1911 a v současné době v jeho oddílech vyvíjí aktivitu celkem 269 členů.