Finále seriálu je kláním nejlepších dětí, které se nominovaly z devíti nominačních závodů po celém Pardubickém kraji.
Během sportovního dopoledne se také uskuteční závody pro děti ročníku narození 2003 a mladší, které se do finále neprobojovaly nebo se nezúčastnily žádného nominačního závodu. Organizátoři z Cyklo klubu Bendl také zvou i ty nejmenší děti na odrážedlech a odstrkovadlech.
Doprovodným programem finále ve Vysokém Mýtě bude představení činnosti Českého červeného kříže a aktivity zaměřené na bezpečnou jízdu v provozu a znalost dopravních pravidel ve spolupráci s BESIPem a střediskem volného času Mikádo Vysoké Mýto. Finále se také zúčastní patron celého projektu, olympijský vítěz a rodák z Ústí nad Orlicí, Jaroslav Kulhavý, který nejlepším závodníkům předá ceny. Po vyhlášení výsledků proběhne autogramiáda. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Dosavadních nominačních závodů se celkem zúčastnilo na 1000 dětí, každým rokem se počet závodníků v celém seriálu zvyšuje. „Po úspěchu Jaroslava Kulhavého na olympiádě se cyklistika v Pardubickém kraji hodně zvedla, významně vzrostl počet dětí, které chtějí jezdit na kole, Jaroslav se stal jejich vzorem a stal se také patronem celého seriálu," říká Jan Hlásecký, člen pořádajícího oddílu. „Tento seriál má za cíl přivést děti ke sportu a pokud se najde nějaký nadějný závodník, může se stát členem týmu Jaroslav Kulhavy Cycling Team, který se zaměřuje na výchovu mladých talentů. Tento tým je dalším krokem k vytvoření kvalitních cyklistických podmínek v kraji," připomenul.
„Pro nejlepší děti z finále připravujeme na čtvrtého října v Ústí nad Orlicí společný trénink právě s Jaroslavem Kulhavým. Bude to pro děti perfektní možnost okoukat něco z jeho umění," doplnil Jan Hlásecký. (tz)