Velkým příslibem jsou výkony a výsledky nejmladší generace mláďat, kde má klub hodně talentovaných borců, kteří vozí medaile ze soutěží, jako je Polabská liga či Samurajská katana.
Dle dosažených výsledků tak judo Česká Třebová zaujalo 18. místo v celorepublikové konkurenci 208 oddílů.
V současné době se judu věnuje více jak 100 aktivních malých judistů.
V loňském roce českotřebovský klub uspořádal první ročník Velké ceny, který se konal 4. února 2012. Přilákal 161 mladých zápasníků a bylo se na co dívat. Neztratili se ani judisté České Třebové, kteří v průběhu celého klání získali sedm zlatých medailí a dalších několik pódiových umístění.
Druhý ročník se bude konat již tuto neděli v tělocvičně ZŠ Nádražní v České Třebové.
Kolik účastníků je přihlášeno na nadcházející ročník, sdělil ředitel soutěže Martin Typl. „Těžko říct, kolik přijede závodníků. V minulém ročníku bylo přihlášeno 228 dětí, ale nakonec dorazilo jen 161. Ve středu večer bylo přihlášeno 307 dětí z 29 oddílů, ale jestli přijedou všechny, to nemůžu říct. Samozřejmě se dá očekávat, že nepřijedou úplně všichni přihlášení, protože ty děti mohou onemocnět apod., ale když přijede 'až' 260 dětí, tak budeme spokojeni."
Zastoupení bude mít hned několik měst a mezi ty nejvzdálenější budou patřit Brno, Ostrava, Mělník, Přerov, Mohelnice.
Oproti prvnímu ročníku přibude jedna kategorie, a to starší žákyně. „V loňském roce byly vyhlášeny kategorie mláďata, mladší žáci a žákyně a starší žáci. Letos byla přidána kategorie starší žákyně, protože my jako oddíl tady máme starší žákyně, a tudíž jsme se rozhodli, že i jejich kategorii do Velké ceny zařadíme," uvedl ředitel soutěže.
Na soutěž byly pozvány i zahraniční kluby. „Bylo zváno několik klubů, ale bohužel nepřijedou. Vztahy jsou z minulosti přerušené. I když italské město Agrate Brianza – naše partnerské město – obdrželo pozvánku. Nakonec nepřijedou ani Slováci. Je to určitě škoda," dodal na adresu účasti zahraničních klubů Martin Typl.
Systém turnaje je následující: do pěti závodníků včetně – každý s každým, při účasti šesti až osmi závodníků – skupinový systém, při devíti a více – systém K.O. s dvojitou repasáží.
Startují: Mláďata chlapci a dívky 2004, 2003 – U 11. Mladší žáci a žákyně 2002, 2001. Starší žáci a žákyně 2000, 1999.
U 13 chlapci: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, + 60 kg. U 13 dívky: 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, + 57 kg. U 15 chlapci: 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, + 73 kg. U 15 dívky: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, + 63 kg.
Časový harmonogram: 8.30 – 9.30 vážení U 11, U 13, U 15, 9.30 – 10.30 losování U 11, U 13, U 15, 10.30 zahájení soutěže. Nejlepší družstva v každé věkové kategorii obdrží pohár.