Práce organizačního výboru nejstaršího východočeského přespolního běhu pod vedením dlouholetého ředitele závodu Miroslava Hermanna finišují. Byly vytištěny a rozeslány propozice do téměř stovky oddílů z Čech a Moravy, v tuto dobu se do tisku dává reprezentační jubilejní almanach. V sobotu 21. dubna se uskuteční přátelské setkání všech dosavadních vítězů, kterým byly rozeslány pozvánky. Pozváni byli i čestní hosté, například předseda Českého atletického svazu František Fojt. Letošní ročník závodu se poběží zároveň jako krajský přebor Pardubického i Královéhradeckého kraje a na startu nebudou chybět ani někteří čeští reprezentanti.