Pacient byl do příjezdu záchranářů oživován za telefonické asistence operátorky tísňové linky. Záchranáři pokračovali v rozšířené resuscitaci, kterou se podařilo u pacienta obnovit spontánní srdeční činnost. Muže napojeného na dýchací přístroj převzalo ARO v Ústí nad Orlicí. (zzs)