Při vyprošťování vozidla odtahovou službou byl do potoku preventivně položen hydrofobní sorbční had.