„Jednotka zajistila vozidlo proti pohybu pomocí stabilizačních klínů a poté mohl jeden z hasičů vstoupit do vozidla a vypnout zapalování a současně odříznout zapnutý pás,“ uvedla Petra Malátková Hofmanová z HZS Pardubického kraje.

Po vyproštění zadními dveřmi byla řidička předána zdravotnické záchranné službě, která ji převezla do nemocnice v Litomyšli.