Hasiči skutečně po příjezdu uviděli díru v ledu. Pomocí lan a žebříků se zasahující hasiči dostali k tonoucí osobě. Po chvilce se povedlo vyprostit jednu osobu z ledové vody. Byla promrzlá, ale komunikovala. Druhá osoba se nacházela dále pod ledem. I ta byla následně vytažena nad ledovou krustu.
Až do poslední chvíle zasahující hasiči netušili, že se jedná o prověřovací cvičení.
„Hlavním důvodem, proč toto cvičení hasiči uskutečnili, je rostoucí počet rizikových aktivit na zamrzlé vodní ploše, jako jsou lední jachting, lyžování, bruslení, ice kiteing, zimní windsurfing či pěší turistika," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Jak dodala, vyproštění tonoucího z ledové tříště anebo z ledového propadliště je nejen technicky náročné, ale musí být velice rychlé. I hasiči musí při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co největší opatrnosti. I pod nimi může dojít k prasknutí ledové krusty.

Zásady při pohybu na ledové ploše:

– Rozhodně se nedoporučuje pohybovat se po ledu o tloušťce menší než 12 cm a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze!
– Při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku.
– Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu vedoucímu k náhlému prasknutí.
– Při pohybu po zamrzlé vodě se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost přibližně 5 m a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.
– Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).
– Doporučujeme dále osobní záchranné pomůcky využívané v severských státech – tzv. Ice Picks (rýpadlo). Jedná se o krátké kovové hroty s rukojetí (jakoby z běžecké hůlky) přivázané k zápěstí pro případ potřeby. Taková pomůcka nám umožní, ve většině případů, samostatně se vyšplhat z propadlého ledu zpět.
– Vezměte si s sebou při chůzi či jízdě po zamrzlé hladině pomůcky připevněné na laně, které se po ocitnutí ve vodě udrží na hladině a kterých je možno se na základě jejich vztlaku přidržet (prázdné větší PET lahve, balón, nafukovací pomůcky nebo i záchrannou vestu atd.).
– Při plánované cestě na zamrzlou vodní plochu využijte oblečení z umělých vláken (tzv. funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) – při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů (bavlna, vlna, peří apod.). Oblékněte se teple, ale střídmě.
– Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody po propadnutí je v prvé řadě nutné nejdříve: uvědomit složky IZS – linky 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použití žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami.
– Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu zdravotnické záchranné služby. Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort.
Vendula Horáková, mluvčí HZS Pardubického kraje