„Hasiči s detektorem naměřili koncentrace oxidu uhelnatého na ledové ploše 60 ppm CO, ve skladu to bylo kolem 80–100 ppm CO a ve strojovně rolby 130 ppm CO. Rolba byla na propan-butan. Pravděpodobně se mohlo jednat o spaliny z rolby. Příčiny budou samozřejmě zjišťovány,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková s tím, že několik lidí si stěžovalo na nevolnost, pomoc záchranářů ale odmítlo. „Hala byla hasiči průběžně monitorována. Hasiči provedli závěrečné měření, kdy přístroje ukazovaly 0 ppm. Hala byla následně pro veřejnost uzavřena a předána správci,“ dodala mluvčí.

Otrava oxidem uhelnatým nastává po vdechnutí většího množství oxidu uhelnatého. „Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, který je lehčí než vzduch, se vzduchem tvoří výbušné směsi. Vůči lidskému organismu je vysoce toxický. Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo a vytváří tzv. karboxihemoglobin. V důsledku toho se kyslík nemůže dostat do těla,“ vysvětlila Vendula Horáková a dodala, že nebezpečná koncentrace oxidu uhelnatého začne být při překročení 100 jednotek ppm. Většina hlásičů oxidu uhelnatého spouští poplach již při 70-80 ppm. Hladina překračující 150-220 ppm je již životu nebezpečná.