Vedle kaprů a pstruhů v něm nalezli i předmět, o kterém se domnívali, že by mohl být vojenskou municí. Na místo proto přivolali strážníky, kteří jejich obavu potvrdili. Jednalo se o dělostřelecký granát ráže 80 mm, který musel být do vody vhozen v uplynulých dvou letech. Strážníci místo zabezpečili proti vstupu nepovolaných osob a k likvidaci granátu byl přizván policejní pyrotechnik.
(pb)