Při kolizi nedošlo ani ke zranění osob. Na místo nehody se dostavili i zástupci firmy, pro kterou byl asfalt určen, a bylo nutné vyřešit vyproštění cisterny. Přibližně v 15.45 hodin na místo dorazila prázdná cisterna, do které byl přečerpán asfalt. Poté byl havarovaný automobil vyproštěn pomocí speciálního vyprošťovacího automobilu firmy Vápeník. Samotné vyprošťování bylo prováděno za asistence hasičů, kteří dohlíželi na to, aby nedošlo k žádnému úniku látek. Následky nehody byly definitivně odstraněny v 17.09 hodin.

(vh)