Případem se zabývá i radnice. Podle místostarosty Miloše Smoly došlo k pochybení. „Podle mého názoru došlo k pochybení a je nezbytné provést na hale B. Modrého kontrolu. Současně budu požadovat sdělení, jakým způsobem byl provoz zabezpečen a dále, jakým způsobem byla hala během nedělního zápasu odvětrávána. Možné pochybení ohrozilo účastníky hokejového zápasu na zdraví. Věc budeme řešit v rámci pracovně-právního vztahu se správou haly,“ uvedl místostarosta Miloš Smola.

Správce po poruše vlastní rolby narychlo zajistil rolbu na propan-butan, současně ale zřejmě nebylo zajištěno dostatečné odvětrávání. Rolba je zapečetěna a uložena v areálu technických služeb a její stav šetří policejní inspektoři, v hale ještě proběhne kontrolní měření.