Jeden z pracovníků postavil stroj určený k opravě na volně přístupné prostranství před budovou firmy. Díly, které byly demontovány, i díly, které byly připraveny k montáži, odloložil venku na stůl. Zmizely dřív, než se uskutečnila oprava. Neznámý pachatel způsobil škodu za bezmála pět tisíc korun.

(zv)