Obě strany sporu jsou zřejmé. Na jedné straně ochranáři, ekologové, ale i velká část laické veřejnosti. Na druhé policisté a někteří (ale zdaleka ne všichni) silničáři.

Řeč statistik je totiž nemilosrdná. Náraz do stromu činí pouhá tři procenta dopravních nehod. Když se však podíváme na následky, je bilance mnohem děsivější: náraz do stromu způsobí 16 procent všech mrtvých na silnicích.

„Riziko usmrcení při nárazu na sloup či strom je více než osminásobné v porovnání s tím, kdy k vyjetí mimo silnice dojde na místě bez pevných překážek podél silnice. Dle německých zkušeností, pokud by kolem silnice byl souvislý živý plot z pružných dřevin, riziko usmrcení je zde desetinásobně menší, jako při vyjetí mimo silnici se stromořadím,“ řekl policejní expert Michael Vafek.

Tereziánský přežitek

Silniční aleje jsou podle něj tereziánský přežitek a výsadbu nových stromořadí označil za nezodpovědnou. Zmínil Dánsko, Finsko a Švédsko a některé spolkové země v Německu a Rakousku, kde je stromořadí u silnic podle něj zakázáno.

„A v ostatních zemích EU nejsou stromořadí alespoň tak masivní jako u nás nebo jsou chráněna svodidly.

S šéfem pardubické krajské „susky“ Miroslavem Němcem by si asi nerozuměl. Ten je naopak zastáncem stromořadí.

Poznamenal, že kromě nebezpečnosti pro řidiče vše ostatní hovoří pro zachování alejí.

„K české krajině neodmyslitelně už historicky patří. Jsou krajinným prvkem, pro řidiče plní vodící funkci a v řadě aspektů je naopak chrání: jako větrolamy, proti závějím, stíní proti slunci…,“ uvedl Němec. A dodal, že mnohem větší smrtelné nebezpečí než stromy představují například betonové propustky.

Soud dál výsadbě zelenou
Přesně před rokem skončil u soudu jeden z největších sporů o aleje. Pardubičtí cestáři vykáceli alej na výpadovce z Chrudimi u zdejšího letiště, co se týče výsadby nové ale dostali od státních orgánů protichůdná stanoviska, jedno zakazující a druhé přikazující. Soud dal za pravdu úředníkům z odboru životního prostředí, takže výsadbu povolil.
Cestou snížit nebezpečnost alejí bez kácení je instalace svodidel, značky omezující rychlost. U nové pak výsadba stromů dále od vozovky. Jenže to naráží na vlastnické záležitosti.
Přímo v Pardubickém kraji je bilance kácení a naopak výsadby nových alejí dlouhodobě vyrovnaná. Vyplývá to z databáze ochranářské organizace Arnika.