DANIEL DOSTRAŠIL
správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.
Jsem PRO. Jakákoli chvíle, kdy jsou děti offline, jim umožňuje rozvíjet se v běžné mezilidské komunikaci a spoléhat na svůj úsudek a paměť, namísto vševědoucího internetu. Nevybavuje se mi žádné ustanovení základních lidských práv a svobod, které by dávalo dětem právo na mobil. Takže páni učitelé, buďte těmi, co budou dětem pomáhat používat jazyk a hlavu namísto displeje a sluchátek!

HANA CHVÁTILOVÁ
ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk
Můj vnuk by řekl: „Babi, je moderní doba“. A já bych odvětila: „Ale ve škole rozhoduji já!“ A rozhodla bych o zákazu používání mobilů v době vyučování a nazvala bych to demobilizací nebo mobilním wellness. Důvody nebudu rozebírat, jsou zjevné a mnozí moji žáci jsou schopni je perfektně definovat. Výjimku by stanovovali sami učitelé, pokud by bylo nutno využít mobil ve výuce.

FRANTIŠEK TEICHMANN
středoškolský učitel biologie, Lanškroun
Jako kantor si troufám tvrdit, že je to otázka na mě. Jsem z jádra benevolentní a zastávám názor, že zákazy nic neřeší. Není to cesta pro každého a už vůbec ne povinnost, ale pokud z nepřítele (mobil) uděláte jako učitel přítele, můžete ve výsledku získat vy i žáci. V některých hodinách pomocí mobilu fotíme mikropreparátry, dokumentujeme pitvy atd. Někdy na nich žáci vyhledávají odpovědi, podruhé jsou vypnuté a v tašce. Hodinu řídí a připravuje učitel, on rozhoduje, budou-li k užití, nebo vypnuté mimo dosah.

MAREK ŠNAJDAR
zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad
Nechápu, co ti dnešní ředitelé s těmi mobily pořád mají. To já když jsem chodil do školy, ředitelé žádné takovéto problémy neřešili…