Chovej se vždy tak, aby se za tebe vlastní máma nemusela stydět – tak by mohla znít základní mravní poučka pro každého jednoho z nás. Existují však případy, kdy takové pravidlo porušíme a stát nás za to ještě odmění.

Představte si následující situaci. Malá restaurace v centru Žamberka, postcovidová doba, jejímž důsledkem je mimo jiné dlouhodobý nedostatek personálu v gastronomickém odvětví. Dvacetiletá, životem neostřílená dcera majitele tak neváhá, uváže zástěru okolo pasu, stoupne si na plac a rve se za rodinný podnik. To vše na straně jedné.

Psali jsme:

Na straně druhé pak dvě patnáctileté brigádnice České obchodní inspekce, jejichž pracovní náplní je objednat si v onom rodinném podniku panáka rumu a kolový nápoj. Takovou situací ČOI kontroluje zda v daném podniku prodají alkohol osobám mladším osmnácti let. Nic netušící dvacetiletá číšnice se na dosažení plnoletosti zeptá, poučené figurantky však mají za úkol klamat. Vyústěním příběhu je pak tučná pokuta pro majitele hospody.

Čí rodič se ale na konci celého příběhu bude více stydět? Máma té, která prodá nelegálně alkohol nezletilým nebo té, jejíž dcera je legálně školena ke lhaní, za které jí ještě náleží odměna?

Postoj státu je jasný. První odsuzuje, druhého je strůjcem.