Online reportáž

Co je koronavirus.Zdroj: DeníkPokusme se, uprostřed všeho tohoto přetížení zprávami, pokud je to jen trochu možné, vyhodnotit alespoň nejdůležitější body.

Koronavirus patří do rodiny chřipkových virů, přenáší se stejným způsobem, i když s některými odlišnými charakteristikami. Ve srovnání s chřipkou je nakažlivější, to znamená, že se přenáší snadněji z jednoho jedince na druhého, může častěji způsobovat plicní komplikace, ale NENÍ nebezpečnější a úmrtnost je nízká, neliší se od chřipky. A stejně jako u chřipky, postihuje úmrtnost hlavně starší lidi, pacienty s jinými aktivními chorobami nebo se sníženou imunitou; tedy osoby, které jsou z definice zranitelnější než zbytek populace.

Pro lepší objasnění, uvádím informační sdělení distribuované mezi pracovníky pohotovosti, kde pracuji:

„Jsme ve druhé fázi progrese nákazy, jak se očekávalo. Není třeba zbytečně šířit paniku. Počet nakažených je v celostátním měřítku stále irelevantní. A pak vezměme v úvahu dvě věci:

Úmrtnost mimo Čínu (kde je systém zdravotní péče nekvalitní) je 0,5 %. 90 % lidí, kteří se nakazí virem, prodělá onemocnění ve formě podobné chřipce a vyléčí se do 10 dní. Ze zbylých 10 % nakažených, u kterých se vyvine zápal plic covid-19, postihne závažné respirační selhání pouze 30 %.

Většina z nich jsou starší lidé trpící ještě jinými nemocemi.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu názory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

V praxi se jedná o vážnější chřipku.

Připomeňme si, že v roce 2017 také DOŠLO K MNOHA ÚMRTÍM na virovou pneumonii způsobenou chřipkou N1H1, avšak nevznikla panika.

My jsme připraveni.

Naše nemocnice již dávno spustily protokoly pro řízení, provádění výtěrů a izolaci u rizikových pacientů.

Toto není Ebola, která má úmrtnost vyšší než 70 %.

Jsme v pohotovosti, ale klidní a sebevědomí.“

Doktor Marco Cernuschi, specialista na oddělení pohotovosti nemocnice Ospedale di Zingonia v Bergamu.Zdroj: Archiv Marco CernuschiMůžeme tedy jednoznačně říci:

- Panika vytvořená sdílením neověřených zpráv je rozhodně přehnaná: nečelíme moru, ale formě chřipkového onemocnění, které je možná trochu agresivnější než obvykle, ale s velmi nízkou úmrtností.

- Informace musí být pečlivě vyhodnocovány a je třeba brát v úvahu pouze ty, které jsou ověřitelné a pocházejí ze spolehlivých zdrojů. Nestanete se hned lékařem nebo výzkumníkem jen proto, že jste studovali na Universitě Facebook nebo Google.

- Italské zdravotnické orgány zavedly opatření a protokoly pro izolaci postižených pacientů a pro snížení nákazy. Důvodem je vysoká míra nakažlivosti koronaviru a také potřeba zabránit tomu, aby se na nemocniční zařízení obracel nadměrný počet pacientů, zahlcoval je a snižoval tak jejich účinnost.

- V tomto krizovém období (reálném či přehnaném) fungovala italská zdravotnická zařízení dosud dobře a byla schopna správně řídit léčbu pacientů a prevenci šíření nemoci.

- Závěrem lze říci, že screening, izolace a včasná diagnóza jsou správné. Neoprávněná psychóza a paranoia však nikoli.

Dr. Marco Cernuschi, Specialista na oddělení pohotovosti, Nemocnice Ospedale di Zingonia, Bergamo