Budova kampeličky v městysu Kunvald nedaleko Žamberka byla postavena v roce 1942. Prošla si řadou etap, nyní je však nejen ve vlastnictví obce a stala se také předmětem sporu, jež vedl k rozdělení zdejší společnosti.

Městys Kunvald koupil zhruba před sedmi lety budovu kampeličky se záměrem zrekonstruovat ji a do jejích prostor přesunout úřad. Nad rekonstrukcí panovala všeobecná shoda, spor vyvolala až cena, za kterou měl městys kampeličku zrekonstruovat. Budova o velikosti dvou menších rodinných domků měla obec přijít na více jak 30 milionů korun.

K odborné stránce věci nechť se vyjádří odborní znalci a stavaři. Nicméně, čtvrteční zastupitelstvo mohlo v nezávislém pozorovateli vzbudit dojem, že cena kampeličky je až sekundárním problémem. Debata plná nepochopení, vulgarismů ze strany jedné a rezignace na straně druhé, smutně demonstrovala neschopnost vést kultivovaný dialog souseda se sousedem, zastupitele s občanem.

A tak se zdá, že městys Kunvald je lakmusovým papírkem rozdělené a, dovolím si vypůjčit spojení, opuštěné společnosti. Kdo v zadních řadách pomyslel na budovu kampeličky během toho, co pod respirátorem hrubě urážel vystupující během diskuze?

Ačkoliv se osobní animozity dostávají do debaty o věcech veřejných často, své místo zde nemají, jsou kontraproduktivní a plodné debatě škodí. Nezbývá než doufat, že čas a zkušenosti nás všechny naučí méně mluvit a více naslouchat.

A kdo ví, možná se jednou všichni sejdeme v kampeličce.