Nižší zdravotní personál Orlickoústecké nemocnice stále čeká na vakcínu v jakémsi seznamu náhradníků. Hejtman Netolický už má přitom očkování za sebou. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že zájem o vakcínu byl v prvních dvou měsících nového roku mizerný. Registrovaní se údajně k očkování nedostavili a než vakcíny vyhodit, nastavil rameno sám.

Má-li být první očkován sanitář okresní nemocnice, nebo hejtman kraje, není otázkou odbornou, nýbrž etickou. Jestli se onen sanitář, uklízečka nebo senior nad 80 let nedostavili v lednu k očkování, to se už nikdo nedozví. Brát si občany jako rukojmí a dělat z nich nedochvilné hňupy je ale nešťastné. Místo nedůstojného zdůvodňování mohl jít zkrátka hejtman příkladem těm, kteří nad vakcinací pochybují.

Vyčítá-li hejtman Netolický vládě špatnou komunikaci směrem k občanům, pak více než kdy jindy nyní platí, že on sám je součástí vládní strany. Jeho komunikace ohledně očkování je žalostná a bohužel i poplatná tomu, co se děje v nejvyšších patrech celostátní politiky.

Nezbývá než doufat, že ten, kdo na to doplatí, nebude sanitář ze seznamu náhradníků.