Rok 2021 se do našich dějin zapíše jako rok, kdy nadšenci ze Společnosti přátel československého opevnění dokázali nemožné. Vrátili původní vzhled vstupnímu objektu tvrze Bouda. Vypadat bude tak, jako před vypuknutím 2. světové války. V čase oprav se ale mimo jiné definitivně podařilo odhalit to, čeho se v Králické oblastní pevnosti dopustily minulé režimy.

Téměř devadesát let přihlížel Československé historii. Během druhé světové války se ukrýval pod štukem, poté se stal obětí necitlivého zacházení komunistické svévole. To je příběh téměř dvoutunového státního znaku, který se v pohnutých dnech roku 1938 nacházel na Boudě.

Válku přežil, poté i nástup komunistů k moci. Se změnou ústavy v roce 1960, přišel také nový státní znak. Ten jen výhružně demonstroval vládu jedné strany. Poznamenalo to i zmíněnou plastiku z Orlických hor. Z hlavy lva byla odstraněna česká královská koruna, kterou komunisté nenahradili ničím jiným než rudou hvězdou. Původně pískovcová plastika pak dostala červenou, bílou, žlutou a šedou barvu. Směšné? Dnes už jen smutné.

Členové Společnosti přátel československého opevnění se však postarali i o záchranu onoho státního znaku. A tak byl plastice vrácen její původní vzhled a pracovníci ji brzy vrátí zpět.

Sejmutí pěticípé rudé hvězdy a znovunasazení koruny na hlavu českého lva je důležitým symbolem. Nejen za to patří boudařům do hor velký dík.