Právě v tomto období mají děti ještě vysoce adaptabilní mozkové struktury. Ty jim umožňují snáze absorbovat nové informace a lépe se učí. Důležité ale je, aby se učení cizího jazyka stalo pro dítě zábavným. Zkrátka, není to jen o tom, aby se takzvaně biflovaly, ale při učení se zároveň i bavily.

Jak začít?

Prvním krokem k úspěšné výuce je výběr kvalitního zdroje. V dnešní době existuje celá řada mobilních aplikací, dětských knih, edukačních her, hraček jako jsou pexesa. Materiály pro učení musí odpovídat věku a úrovni dítěte. Právě učení musí dítě vnímat jako motivující zážitek. Aby si dítě budovalo sebevědomí je třeba povzbuzování a chvála, obojí je velmi důležité. Stejně důležité při učení je neztrácet trpělivost a hledat způsoby, které při výuce pomohou. Každé dítě je jiné, učí se vlastním tempem. Proto by se rodiče neměli hroutit, nejde-li to dítěti hned.

Velikonoce se blíží. Letos vycházejí na prodloužený víkend od pátku 29. března do pondělí 1. dubna. Vyčarovat výzdobu pomocí skořápek zvládnou i ti nejmenší. Navíc vám postačí jen vyfouknutá vajíčka.

Už od mala je nutné klást důraz na správnou výslovnost. Důležitý je poslech a opakování toho, co dítě slyší. S dítětem je dobré komunikovat v cizí řeči třeba při hrách. Dalším krokem je známé přísloví „opakování je matka moudrosti“. Právě opakování a konání různých aktivit posilují už naučené vědomosti a zvyšují dětský zájem o učení.

Jinak se učí malé dítě

U tříletých dětí se cizí jazyk učí jinak než třeba u šestiletého. Malé děti sotva ovládají svůj mateřský jazyk. V tomto případě je určitě vhodné učit dítko formou hry. V tomto věku je třeba nepoužívat jakýkoliv nátlak. Nejlépe se však učí pravidelným poslechem. Důležité je mluvit cizí řečí na dítě denně. V rodinách, kde se mluví střídavě česky a třeba anglicky, je to snazší. U starších dětí skvěle zabírají nahrávky, kdy po jejich poslechu opakují to, co v nich slyšely. Pokud však ani jeden z rodičů žádný cizí jazyk neovládá, je dobré svěřit dítě do rukou pedagogů v jazykové škole.

Jak velkou roli hraje pro nejmenší děti hudba, co přesně jim její poslech přináší a jak moc je ovlivňuje hudební vkus rodičů? Nejen o těchto tématech jsme si povídali s psychologem Janem Kulhánkem z Centra Psychoterapie Anděl.

Motivací je celá řada

Jak dítě motivovat, jak docílit toho, aby mělo o učení zájem? To je otázka, na kterou je ale několik snadných rad. Jednou z nich je zahrnutí interaktivních metod - hry nebo písničky do učení. Když bude dítě v prostředí, které je mu příjemné, bude se mu se lépe pracovat v místě, kde se cítí bezpečně. Motivovat se dá třeba i nabídkou příjemného výletu do zahraničí, kde si dítě může řeč s rodáky vyzkoušet.

Hlavně chválit

Chválit a zase chválit. To je nejlepší motivace do učení. Kromě chvály se doporučuje ratolest odměnit něčím malým. Je jedno, zda sladkostí, nebo omalovánkou. Další možnou motivací je přizpůsobení výuky jeho zájmu. Má rádo sport, zvířata nebo třeba hudbu? Stačí se nebát a do výuky zahrnout právě tato témata.

Digitální věk přináší častější krátkozrakost u dětí už ve školce či na základní škole. Přitom dříve se tato oční vada projevovala ve větší míře až v pozdějším věku, třeba až u vysokoškoláků při studiu.

Každé dítě se vidí ve svých rodičích. Proto jsou právě rodiče vnímáni jako vzor. Jejich podpora je pro děti hodně důležitá.

S vhodným přístupem, podporou a trpělivostí mohou děti rozvinout své jazykové schopnosti a otevřít si nové možnosti v rámci komunikace a poznávání různých koutů světa.

Angličtina pro děti: 

| Video: Youtube