„Je to největší výstava v historii muzea. Tři sály naplnilo 400 exponátů z celkem 35 objektů Národního památkového ústavu,“ uvedl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. První část výstavy Poklady zbrojnic patří perlám renesančních sbírek vysoké aristokracie, druhá se soustředí na výzbroj prostých vojáků a důstojníků 17. až 19. století. Samostatný prostor věnuje výstava i lovectví a zbraním z Orientu a Dálného východu.

Soubory zbraní velké umělecké a historické hodnoty začaly vznikat od 16. století. Přední evropské šlechtické rody vytvářely sbírky na svých sídlech jako součást reprezentačních a rezidenčních prostor. „Ze společenských a prestižních důvodů si pro vlastní potřebu nechávaly vyrábět zbraně a zbroj ve stejných dílnách v Itálii a Německu jako panovnické dvory,“ vysvětlil kurátor výstavy Petr Czajkowski z Národního památkového ústavu.

Technologicky vyspělé, umělecky ušlechtilé a cenově nákladné kusy nechali šlechtici vytvářet podle návrhů předních dobových umělců.

Výzdoba zahrnovala ušlechtilé kovy a drahé kameny. Objevily se první případy cíleného sběratelství zbraní a velkou roli začala hrát osobnost původního majitele artefaktu. „Na výstavě je takovým exponátem například jezdecká turnajová zbroj vyrobená kolem roku 1540 v Itálii pro vévodu z Ferrary Alfonsa II. d´Este,“ řekl další kurátor výstavy Stanislav Hrbatý z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Skvostné jsou také součásti výzbroje a výstroje gardy saského kurfiřta z doby kolem roku 1600. Původně černo-zlatá přilba morion, zdobená leptanými pásy s rostlinným dekorem a heraldickými symboly saských kurfiřtů, se proto objevila na plakátech výstavy jako jeden z jejích symbolů.